Oppdrett

I Mirozzies oppdrett følges:

Hundedatabaser som DogWeb og ZooEasy brukes aktivt for å grundig undersøke avlshanners slekninger og avkom for planlagte paringer. Det etterstrebes i størst mulig grad å unngå dobling av sykdomsgener og høy innavlsgrad. Mirozzie har som overordnet mål å holde alle kombinasjoner under gjennomsnittet for innavl i rasen, både for å unngå å bidra til en økning av innavlsgraden totalt i rasen, og for å redusere sannsynligheten for recessivt nedarvede sykdommer.

Mål for Mirozzies oppdrett er:

 • Funksjonelle og friske hunder både fysisk og mentalt
 • Et godt rasetypisk eksteriør
 • Trygge og mentalt sterke hunder
 • Hunder med gode forutsetninger for såvel familieliv som jakt og bruks

Fysisk helse

Stabijhoun går for å være en generelt frisk rase til tross for at det er en sjelden rase med et forholdsvis lite genpool. Den største utfordringen rasen har er innavl. Alle Stabijer stammer fra svært få individer (ca 10 hunder) som regnes som rasens stamforeldre. Derfor har nesten alle Stabijer en viss grad av slektskap til hverandre. I tillegg går litt for få hunder ut i avl. Det er strenge retningslinjer som setter krav til hvilke hunder som kan brukes i avl, og ikke alle kommer gjennom nåløyet. Samtidig er rasen avhengig av å ha så mange individer som mulig ute i avl for å opprettholde den genetiske variasjonen. Det er med andre ord en vanskelig balansegang. Forekomst av sykdommer er noe vi etter beste evne må ta hensyn til ved valg av avlskombinasjoner (unngå dobling av sykdomsgener).

Sykdommer som forekommer i rasen i varierende grad er:

 • Cerebral Dysfunksjon (CD eller NEURO) er en nevrologisk lidelse som er arvelig med enkel recessiv arvegang. Den viser seg mens valpene er meget unge, gjerne fra 6 ukers alder. Valpene som utvikler sykdommen ,vil være motorisk urolige, gå i ring, slutte å spise og vil til slutt dø. Genet for denne sykdommen er funnet, og ved en gentest, kan en finne ut om hundene er bærere eller fri. Begge deler kan brukes i avl, men må kombineres etter gitte regler: Fri x Fri eller Fri x bærer. Det vil da ikke produseres syke valper.
 • Persisterende Ductus Arteriosus (PDA) er en hjertelidelse som bør opereres dersom valpen skal leve et vanlig liv og ikke dø tidlig. Dette kan oppstå i hjertet spontant, eller være arvelig. Det forskes stadig på denne lidelsen for å finne årsaken. Dessverre er denne lidelsen økende i forekomst, i Nederland ses den i 2-3 kull årlig. I avl prøves det å unngå å kombinere linjer som har mye av dette.
 • Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsforstyrrelse av hofteledd som skyldes både genetiske faktorer og miljøfaktorer. Det finnes en del hofteleddsdysplasi hos Stabijen, men da gjerne av mild form (røntget HD grad C). De fleste land tillater å avle på Stabijer med HD grad C, fordi for strenge krav til HD vil utelukke mange hunder som ellers er friske og gode eksemplarer av rasen fra avl. Kravet er da at man avler mot et avsldyr som er fri for HD, og at det første kullet skal røntges og granskes av et avlsråd før hunden får gå videre i avl. Mild HD grad C gir svært sjelden noen plager eller setter begrensninger for bruk av hunden. En sjelden gang ses også sterk HD, grad D og HD E. Graden bestemmes ved røntging når hunden er ca 1.5 år og alle oppfordres sterkt til å røntge sin hund, både for å vite hva sin egen hund har, og for avlen sin del. HD grad A og HD grad B er fri. Henviser til Norsk Kennelskubbs sider for mer informasjon om HD.
 • Elbow Dysplasi (ED eller AD) er en samlebetegnelse for tre typer utviklingshemming ved albueleddene, forårsaket av både genetiske og miljømessige faktorer. Også for ED anbefales det at en røntger sin hund ved 1.5 år. Henviser til Norsk Kennelklubbs sider for mer informasjon om ED.
 • Epilepsi (EP) er en plutselig en forstyrrelse i hjernen som gjør at en hund mister kontroll over en del av kroppen hans: hunden faller, får alvorlige kramper, kan skumme rundt munnen og han kan ha avgang av urin og/eller avføring. Det er også mildere former for uttrykk. Epilepsi kan være arvelig, men kan også være forårsaket av miljøfaktorer. Den arvelig formen manifesterer seg vanligvis i Stabijen rundt to års alder. Ved epilepsi i linjene prøves også her å unngå å kombinere to linjer med samme lidelse. EP var vanligere før i rasen.
 • Von Willebrands Desease (type1) er en blødersykdom av den mildeste formen. Det er en redusert produksjon av en bestemt koagulasjonsfaktor som gir hunder som er lidere en økt blodkoaguleringstid. Til vanlig gir denne sykdommen ikke problemer, men ved større skader/operasjon kan det bli større blødninger som vanskelig kan stoppes. Det finnes gentest, men rasens hjemland har valgt å ikke gjøre testen obligatorisk ved avl. Dette fordi sykdommen ikke gir problemer til vanlig og hunden kan fungere normalt i hverdagen.
 • Aseptisk meningitt (SRMA) er en autoimmun sykdom der immunsystemet reagerer på friske celler i kroppen; «The runaway». I tilfelle av AM reagerer immunsystemet mot hjernehinnene og forårsaker betennelser i disse (hjernehinnebetennelse). Denne sykdommen er ikke smittsom for andre hunder eller mennesker og er ikke forårsaket av virus eller bakterier. Det antas å ha en arvelig faktor, da den synes å være mer vanlig i visse linjer.Kilde: NVSW/Kennel Anortositt

Mental helse

Dessverre ser man Stabijer som har frykt, spesielt for høye lyder (lydberørthet) som skudd, fyrverkeri og torden. I enkelte tilfeller har det vært så ille at hunden ikke har fungert i hverdagen og dermed blitt avlivet. Generelt svak mentalitet ses også oftere enn vi ønsker. Dette er svært uheldig i en rase som skal kunne fungere som en allsidig jakthund. Mirozzies oppdrett har som mål å avle frem hunder som kan fungere både på jakt og i hjemmet som familiehund. Derfor settes mental helse meget høyt, uten at det skal gå på bekostning av den fysiske helsen. Hunder som viser tegn til svak mentalitet og lydberørthet går ikke i avl hos Kennel Mirozzie.

Oppvekstmiljø

Her hjemme har hundene rikelig med plass å boltre seg på både ute og inne. Det legges stor vekt på sosialisering og miljøtrening av valpene. Valpene vil vokse opp i trygge omgivelser der de blir vant med dagligdagse lyder og objekter, samt at de får hilse på forskjellige mennesker og dyr i løpet av oppveksten. I ukene før levering vil det legges tilrette for at valpene får oppleve varierte miljøer og situasjoner også utenfor hjemmet.

I Mirozzies oppdrett er det viktig at valpene får positive assosiasjoner til lukten av fugl og annet vilt, samt lyden av skudd. Det legges derfor opp til tidlig skuddtilvenning (og generell lydtilvenning) og med å presentere valpene for lukt av vilt i form av vinger, pels og skanker.

Utvelgelse

Ingen valpekjøpere får velge hund selv. Det er heller ikke «førstemann til mølla» som gjelder når man skriver seg på vår valpeliste. Det vil tas en helhetlig vurdering av valpenes forskjellige egenskaper og karakter, og deretter forsøke og matche hver enkelt valp med den på valpelisten som har best forutsetning for å gi valpen den hverdagen den fortjener. Hver enkelt valp vil også gjennomgå en valpeanalyse av en utdannet adferdsspesialist.

Valper fra Mirozzie blir utelukkende solg til personer  som skal bruke hunden på jakt eller til andre jaktrelaterte aktiviteter som ettersøk, eller som alternativt driver med hundesport på konkurransenivå. Stabijhoun er en rase som trenger å aktiviseres mentalt, enten det er i form av jakt, spor, ettersøk, apport, lydighet, agility eller lignende aktiviteter som gir den utfordringer.

Ved interesse for valp fra Kennel Mirozzie ta kontakt her.

%d bloggere liker dette: