Kull 2

Beretta x Toby

Det er med stor glede vi endelig kan presentere kombinasjonen for Kennel Mirozzies andre kull, planlagt sommeren 2022. Denne gangen har vi funnet en meget lovende hannhund fra Nederland ved navn STARDUST IN YOUR EYES DREAM FOREST for vår Beretta. Kombinasjonen er gjennomgått og godkjent av avelsrådet i Svenska Stabijhounklubben og Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen og tilfredstiller alle retningslinjer for avl og oppdrett på rasen, samt NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Kombinasjonen gir en innavlsgrad på 0.20 % beregnet over 5 generasjoner i Zooeasy (som tilsvarer 6 generasjoner i NKKs Dogweb) og 31.91 % beregnet over alle generasjoner (som er under rasens gjennomsnitt på 33%). Hanhunden er røntget fri for HD, har et godt rasetypisk eksteriør, mye jaktinstinkt og et særdeles godt gemytt. 

STARDUST IN YOUR EYES DREAM FOREST
STARDUST IN YOUR EYES DREAM FOREST

Toby, som han kalles til daglig, beskrives slik av sine eiere:

Toby is a very sweet and relaxed boy. We are very proud of him. His first litter contained 12 pups. Toby is not trained for hunting. He loves to search and follow scents though! We heard this week that his second breeding was successful. Toby is getting settled with the fact there is another dog in his home! We are now also the proud owners of Cooper. He is a son of Toby.

His prey drive is good. He likes to hunt birds down, but he will stop when that bird stays put. He gets enthusiastic when he picks up a scent and follows the scent in a quick pace. He likes to carry things (like his dummy) but not too many times. He is very friendly towards strangers, except when they show up on our front door. He will bark loudly for a short time, until the stranger is inside the house. Then he becomes their best friend. Loud noises don’t bother him. He is not afraid of fireworks. He is too sweet. He has to put the pup on its place, but that’s very difficult for him. I asked my husband, but we can’t name a thing about him that’s not to love.

STARDUST IN YOUR EYES DREAM FOREST
ISOLDE
ISOLDE

Toby kommer fra en oppdretter som har gjort det meget godt på jaktprøver i Nederland med sine hunder. Tobys mor Isolde, har utmerket seg spesielt godt på denne fronten. Om Isolde sier oppdretter følgende:

Isolde is a beautiful, intelligent and above all confident bitch from the combination Elbrich van het Winaldhuhiem X Dries Borke Fan’e Alde Leane. Show qualifications and HD results are better than required. She has HD A with a Norbergvalue of 33,0 with no bone abnormalities and something really quit rare within the breed: no insufficient connection! Isolde has a nice character she is naturally very stable and confident with a huge passion to hunt. She has a immense desire to work and will do absolutely everything for her owner. She is really a dog with a massive » will to please». All this qualities together make her an exceptional good working dog and a absolute pleasure to work with.


In 2017 Isolde wrote history again but this time for an even remarkable echievement by being the first Stabijhoun to obtain a KNJV A- Diploma in 12 years! She became champion because she was the only dog who managed to find the pigeon and was the only dog to obtain an A diploma. For this extraordinary achievement she recieved the first prize for the highest A. In addition to the KNJV trials she has been and still is many times out in the field on different kind of hunts with all sorts of wild game. During this hunts she demonstrated to have lots of passion and a firm dedication to her work. Her offspring shows to have and has already proven to have a stable character and to have the proper work-will and skills to achieve more in the future.

Selv om Toby selv ikke brukes aktivt til jakt, kommer han fra spennende linjer og har alle de riktige egenskapene vi er ute etter: God helse, et godt eksteriør, mye jaktinstinkt, godt gemytt og god mentalitet. I denne kombinasjonen forventer vi valper med god mentalitet og meget gode forutsetninger for både jakt, bruks, hundesport og familieliv. Vi vil utelukkende prioritere valpekjøpere som driver aktivt med jakt/bruks, konkurranser og/eller prøver for dette kullet. Det er viktig for oss at valpene får mulighet til å bruke sitt potensiale da vi ønsker å se hvordan egenskapene går i arv. Dette er viktig både for å bevare egenskapene i rasen, samt for videre avl i vårt oppdrett. Vi vil også vurdere fôrvert for en tispe fra dette kullet, fortrinnsvis bosatt i Trøndelag.

STARDUST IN YOUR EYES DREAM FOREST

Beretta og Toby hadde flere vellykkede parringer mellom 24-26.april. Vi fikk bekreftet drektighet ved ultralyd 25.mai. Valpene ble født 26.juni, en hannhund og fem tisper. Alle valpene har blitt reservert.

%d bloggere liker dette: