Köpi

Mirozzie’s Here Comes Revenge

Köpi var førstemann og størstemann i Berettas første kull, og først ut skulle han fortsette å være med det meste fra tidlig alder. Han var definitivt den valpen i kullet som hadde høyest energinivå, og han bare elsket å bli tatt med på nye steder der han kunne utforske. Han ble gitt til hannhundeier Satu-Marjo som betaling for parringen med Chilli. Köpi endte dermed opp i Finland der han nå er hos fôrvert Emma og hennes andre Stabijhoun Alvar.

Emma beskriver Köpi slik:

Such a wonderful dog this is. Sometimes drives me crazy and IS very high drive. Bit difficult in everyday life because of his high drive, energy and he really doesn’t have an off button. Just the dog I wanted to have, has lots of potential to different hobbies. Also he is very good looking dog and gets lots of praise about it.♥️ Thank you Pia for this amazing pup♥️

%d bloggere liker dette: