Kennel Mirozzie

Velkommen til Kennel Mirozzies hjemmeside.

021-01

Kennel Mirozzie driver et lite oppdrett av rasen Stabijhoun (Frisisk Pointer). Hundene brukes aktivt på rype -og skogsfugljakt, samt at de stilles på noen prøver. Mer informasjon om planlagte kull, hundene, rasen Stabijhoun og Mirozzies oppdrett finnes her på hjemmesiden.

 

Welcome to Kennel Mirozzie’s website.

Kennel Mirozzie run a small scale breeding of the Stabijhoun breed (Frisian Pointer). The dogs are actively used for ptarmigan and forest bird hunting, as well as some trials. More information about planned litters, the dogs, the Stabijhoun breed and Mirozzie’s breeding program can be found here on the homepage.