Hjem / Home

Velkommen til Kennel Mirozzies hjemmeside.

021-01

Vi driver et lite oppdrett av rasen Stabijhoun (Frisisk Pointer). Våre hunder brukes aktivt på rype -og skogsfugljakt, samt at de stilles på noen prøver. Per i dag har vi en avlstispe som vi planlegger kull på våren 2020. Mer informasjon om planlagte kull, våre hunder,
rasen Stabijhoun og vårt oppdrett finnes her på hjemmesiden.

Welcome to Kennel Mirozzie’s website. We run a small scale breeding of the Stabijhoun breed (Frisian Pointer). Our dogs are actively used for ptarmigan and forest bird hunting, as well as some trials. Today we have one breeding bitch that we plan for a litter in the spring of 2020. More information about planned litters, our dogs, the Stabijhoun breed and our breeding program can be found here on the homepage.